கீழே உள்ள கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சியுங்கள்.

கீழே உள்ள கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சியுங்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு உதவும்.

1. மனித இனத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகம்?
அ.இரும்பு      ஆ. தாமிரம்        இ. வெண்கலம்        ஈ. தங்கம்
2. உலகிலேயே அணுசக்தி எரிபொருளை அதிகளவில் பயன்படுத்தும் நாடு எது?
அ. ஜப்பான்        ஆ. ரஷ்யா        இ. அமெரிக்கா        ஈ. பிரான்ஸ்
3. இந்தியாவில் பாதரசம் கிடைக்கும் ஒரே மாநிலம்?
அ. பீகார்        ஆ. கர்நாடகம்      இ. உத்ராஞ்சல்      ஈ. ஹரியானா
4. எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருந்தால், அதை மாநகராட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்கலாம்?
அ. 6 லட்சத்திற்கும் மேல்        ஆ. 8 லட்சத்திற்கும் மேல்    இ. 10 லட்சத்திற்கும் மேல்       ஈ. 12 லட்சத்திற்கும் மேல்    
5. வேலைக்காரத் தேனீ என்பது,
அ. பெண் தேனீ         ஆ. ஆண் தேனீ           இ. ஆண்,பெண் தேனீக்கள்      ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை
6. இந்தியாவில் முதன் முதலாக பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு
அ. 1951            ஆ. 1952              இ. 1953            ஈ. 1954
7. ‘ஆபரேஷன் ஃபிளட்’ (ˆOperation Flood) என்பது எதனைக் குறிக்கும்
அ. தீவன உற்பத்தி      ஆ. உணவு உற்பத்தி     இ. பால் உற்பத்தி           ஈ. உயிரி மருந்து உற்பத்தி
8. கம்ப்யூட்டர்களில் பயன்படுவது,
அ. மாங்கனீஸ்         ஆ. சிலிக்கான்          இ. டைட்டானியம்      ஈ. பாதரசம்
9. உலகில் அதிகளவு சூரிய ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் நாடு?
அ. ஜெர்மனி            ஆ. சீனா         இ. ஆஸ்திரேலியா       ஈ. அமெரிக்கா
10. எந்தக் கோளுக்கு 13 சந்திரன்கள் உள்ளன
அ. யுரேனஸ்            ஆ. வீனஸ்          இ. நெப்டியூன்         ஈ. செவ்வாய்

விடைகள்: 1. ஆ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ, 6. ஆ, 7. இ, 8. ஆ, 9. அ, 10. இ.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)