சீமான் நடத்தும் பெண்கள் விழிப்புணர்வு மாநாடு அடியற்கையில்

சீமான் (ஷார்ஜாஹ் இஸ்லாமிய மதராஸ்  அசோசியேஷன் ) நடத்தும் 9 வது பெண்கள் விழிப்புணர்வு மாநாடு இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் 25-08-2013 ஞாயிறு அன்று அடியற்கையில் நடக்க இருக்கிறது. முஸ்லிம் பெண்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும்.

Invitation-2013_Page_1

 

Invitation-2013_Page_2

 

(Visited 205 times, 1 visits today)

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

December 2016

November 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

January 2016

December 2015

November 2015

October 2015

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

December 2013

November 2013

October 2013

September 2013

August 2013

July 2013

June 2013

May 2013

April 2013

March 2013

January 2013

December 2012

November 2012

October 2012

September 2012

August 2012

July 2012

February 2012

February 2008