செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்தே!

Filed in ஹதீஸ் தொகுப்பு by on October 24, 2012 0 Comments

பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்தே அமைகின்றன.

ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் எண்ணியதே கிடைக்கிறது. ஒருவரின் ‘ஹிஜ்ரத் (துறத்தல்)

உலகத்தைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டிருந்தால் அதையே அவர் அடைவார். ஒரு பெண்ணை

நோக்கமாகக் கொண்டால் அவளை மணப்பார். எனவே ஒருவரின் ‘ஹிஜ்ரத் எதை நோக்கமாகக்

கொண்டதோ அதுவாகவே அமையும் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என உமர் இப்னு

கத்தாப்(ரலி) மேடையிலிருந்து அறிவித்தார்கள்.

(Visited 22 times, 1 visits today)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)