ஹதீஸ் தொகுப்பு

இரண்டு அருட்செல்வங்களின் விஷயத்தில் இழப்பு

இரண்டு அருட்செல்வங்களின் விஷயத்தில் இழப்பு

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், மனிதர்களில் அதிகமானோர் இரண்டு அருட்செல்வங்களின் விஷயத்தில் (ஏமாற்றப்பட்டு) இழப்புக்குள்ளாகி விடுகின்றனர்

Continue Reading »

செயல்களில் சிறந்தது எது?

செயல்களில் சிறந்தது எது?

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் அபு ஹுரரா(ரலி) அறிவித்தார்கள். “செயல்களில் சிறந்தது எது?’ என்று நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது.

Continue Reading »

வேற்றுமை கொள்ளாதீர்கள்

Filed in ஹதீஸ் தொகுப்பு by on September 8, 2012 0 Comments
வேற்றுமை கொள்ளாதீர்கள்

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் இறைத்தூதர் நபி(ஸல்) அவர்கள் நவின்றார்கள், “வேற்றுமை கொள்ளாதீர்கள்! ஏனெனில் உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் வேற்றுமை கொண்டு அதனால் அழிந்தனர்”. ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புகாரி 2410

Continue Reading »

உலகம் மற்றும் அதிலுள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் விட சிறந்தது

Filed in ஹதீஸ் தொகுப்பு by on September 8, 2012 0 Comments
உலகம் மற்றும் அதிலுள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் விட சிறந்தது

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் உலகம் மற்றும் அதிலுள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் விட சிறந்த இரண்டு ரக்அத்துகள் நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்:   பஜ்ரின் ஸுன்னத்தான இரண்டு ரக்அத்துகள், உலகம் மற்றும் உலகத்திலுள்ள அனைத்துப் பொருட்களையும் விட சிறந்ததாகும். ஆதாரம்:முஸ்லிம்

Continue Reading »

சொர்க்கத்தில் நமது அந்தஸ்த்து

Filed in ஹதீஸ் தொகுப்பு by on September 8, 2012 0 Comments
சொர்க்கத்தில் நமது அந்தஸ்த்து

மறுமை நாளில் (குர்ஆனை படித்து அதனடிப்படையில் நடந்த)வரிடம் குர்ஆனிய தோழர் ஓதுவீராக என்று கூறப்படும். மேலும் உலகத்தில் எவ்வாறு நிறுத்தி நிதானமாக ஓதினீரோ அவ்வாறு ஓதுவீராக! நிச்சயமாக எந்த வசனத்தை கடைசியாக ஓதி முடிப்பீரோ அதுதான் சொர்க்கத்தில் உமது அந்தஸ்தாகும். என்று கூறப்படும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு (ரழி) நூல்:அபூதாவுத் நூல்:திர்மிதி.

Continue Reading »