காட்சியகம்

Ten Places in the World,Must to Visit

Filed in புகைப்படங்கள் by on June 4, 2013 0 Comments
Ten Places in the World,Must to Visit

Continue Reading »

புதுகாலனியில் புதிய பள்ளிவாசல் கட்ட திட்டமிடல்

Filed in புகைப்படங்கள் by on May 12, 2013 0 Comments
புதுகாலனியில் புதிய பள்ளிவாசல் கட்ட திட்டமிடல்

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம். நமதூரில் கடந்த 08.12.2012 மதியம் 02:30 அளவில் அமீரகத்திலிருந்து நான்கு அரபிகள் நமதூரில் உள்ள புதுக்காலனியில் உள்ள தொழுகை பள்ளிவாசலை, புதிதாக கட்டித்தருவதற்காக பழைய பள்ளி வாசலை பார்வையிட வந்தார்கள். அவர்களுக்கு நமதூரில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

Continue Reading »

கல்வியின் முக்கியத்துவம் -2

Filed in வீடியோஸ் by on April 18, 2013 0 Comments

Continue Reading »

கல்வியின் முக்கியத்துவம் -1

Filed in வீடியோஸ் by on April 18, 2013 0 Comments

செரந்தீப் கல்வி நிறுவன வருடாந்த புலமைப் பரிசில் வழங்கும் வைபவத்தில் நிகழ்த்தப் பட்ட பிரதான உரை. Part -1

Continue Reading »

முஸ்லிமாக மாறிய உமர் முக்தார் அவர்கள் நமது ஊரில் பயான் செய்த போது

Filed in வீடியோஸ் by on March 21, 2013 0 Comments

Continue Reading »

கேட்பதற்கு மனதை அல்லும் அளவுக்கு இதமான கிராஅத்.

Filed in இஸ்லாம், வீடியோஸ் by on March 18, 2013 0 Comments

மிகவும் அற்புதமான இனிமையான கிராஅத். கேட்பதற்கு மனதை அல்லும் அளவுக்கு இதமாக உள்ளது.

Continue Reading »

குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 4-யூனூஸ் (அலை)

Filed in வீடியோஸ் by on March 17, 2013 0 Comments
குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 4-யூனூஸ் (அலை)

http://youtu.be/DEwNTTJfFBM

Continue Reading »

குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 3-மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா

Filed in வீடியோஸ் by on March 17, 2013 0 Comments
குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 3-மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா

http://youtu.be/ubzmc-4yia8

Continue Reading »

குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 2-ராணி பல்கீஸ் அரண்மனை

Filed in வீடியோஸ் by on March 17, 2013 0 Comments
குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 2-ராணி பல்கீஸ் அரண்மனை

Continue Reading »

குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 1- காரூன்

Filed in வீடியோஸ் by on March 17, 2013 0 Comments
குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் – இடங்கள் 1- காரூன்

Continue Reading »