தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்போம்

veta english class by Rajagopal sir

Continue Reading »

Sri Rajagopal sir’s Spoken English for you

Continue Reading »

veta english class by Rajagopal sir

Continue Reading »

தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்போம் -3

இந்தப் பாடத்தில், am, is மற்றும் are ஆகியவற்றைக் கேள்விகளில் எப்படி உபயோகிப்பது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளப்போகிறோம். எளிமையான கேள்வி வாக்கியங்களில் இவற்றை எப்படி உபயோகிக்கலாம் என்பதை, கீழேயுள்ள அட்டவணை உங்களுக்குத் தெளிவாக்கும். positive question Example I am Am I? Am I a student? நான் ஒரு மாணவனா? He is Is he? Is he a student? அவன் ஒரு மாணவனா? She is Is she? Is she a […]

Continue Reading »

தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்போம் -2

நமது முதல் பாடம் ஒரு எளிதான, ஆனால், மிகவும் முக்கியமான விதியை விளக்குகிறது. “நான் ஒரு மாணவன்” என்கிற ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துகொள்வோம். இதனை ஆங்கிலத்தில் அப்படியே மொழி பெயர்த்தால் “I a student” என்று வருமல்லவா? ஆனால், ஆங்கில இலக்கணப்படி, “I am a student” என்றுதான் எழுத வேண்டும். எனவே, இந்த am தவிற இதற is மற்றும் are எங்கே உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். கீழேயுள்ள அட்டவணைகள் உங்களுக்கு […]

Continue Reading »

தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்போம் -1

தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்போம் -1

Continue Reading »