வாழ்த்துச்செய்தி

பெருநாள் வாழ்த்துக்கள், திருமண வாழ்த்து செய்திகள் அடங்கிய பக்கம்

ஈகை திருநாள் வாழ்த்துக்கள்! 06-07-2016

ஈகை திருநாள் வாழ்த்துக்கள்! 06-07-2016

மாதங்களில் புனிதமான மாண்புமிகு ரமலானின் மாசற்ற நோன்பினை பசித்திருந்து நிறைவேற்றி இல்லாதோருக்கு கொடுத்துவந்து இறைவனின் நாட்டம் கொண்டு இனிதே கொண்டாடும் இந்தஈகை திருநாளில் இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்களை இனிதே தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இறைவன் கொடுத்த மறை ஒளி,வழிக்காட்ட .. சொர்க்கத்தின் கதவுகள்திறக்கப்பட்டன! நன்மையின் பக்கம் அழைக்கப்பட்டனர். ரமலான் மாதம்,உண்ணவில்லை,உறங்கவில்லை,ஆனாலும் சுனக்கமில்லை, நன்மையோடு உண்மையும் ,நடமாட்டம். இருப்பதில் கொடுத்து,இல்லாமை போக்க இஸ்லாமியர் ஓட்டம். சூரியன் உதிப்பது முதல்,மறையும் வரை உண்ணாமல், ஆனாலும் பசியில்லை, ஐந்துவேளை தொழுகையுடன்,எந்த வேலையும் பளுவில்லை, கடந்தோம் ரமலான் […]

Continue Reading »

அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த ஈகைத்திருநாள்(பெருநாள்) நல்வாழ்த்துக்கள் 2015

அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த ஈகைத்திருநாள்(பெருநாள்) நல்வாழ்த்துக்கள் 2015

எங்கள் இறைவா! எங்கள் நோன்பையும் தொழுகையையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக! எங்கள் இறைவா! நாங்கள் உன்னிடம் சொர்க்கத்தை கேட்கிறோம்.சொல்லாலும் செயலாலும் அந்த சொர்க்கத்தை நெருங்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக! எங்கள் இறைவா! நரகிலிருந்து பாதுகாப்பு கேட்கிறோம். எங்கள் இறைவா! நாங்கள் நற்காரியங்கள் புரிவதற்கு உதவி செய்வாயாக! கீழ்த்தரமான செயல்களை விடுவதற்கும் எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக! எங்கள் இறைவா! இறை நம்பிக்கையை எங்களுக்கு பிரியம் உள்ளதாக ஆக்கி வைப்பாயாக! மேலும் எங்கள் உள்ளங்களில் அதனை அலங்காரமாக வைப்பாயாக! எங்கள் இறைவா! இறைவனுக்கு […]

Continue Reading »

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 17-05-2015

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம். அமானின் உளம் கனிந்த திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் அமான் செயலாளர்  K.முஹம்மத்து ஹாஜா தன்விருதீன் அவர்களின் திருமணத்திற்கு அமான் உறுப்பினர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். “பார(க்)கல்லாஹு (ல)க்க வபார(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பைனகுமா ஃபீஹைர்” பொருள் : அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் அகத்திலும், புறத்திலும் பரக்கத் செய்வானாக! மேலும் உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்று சேர்ப்பானாக!! ஆமீன். நிறைந்த இதயத்தோடு அல்லாஹுக்காக துஆ செய்து வாழ்த்துகிறோம். Dear Brother, Assalamu alaikum..!!!! I […]

Continue Reading »

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 10-05-2015

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம். அமானின் உளம் கனிந்த திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் அமான் ஷார்ஜாஹ் மண்டல செயலாளர் U.முஹம்மது ஹாஜா சிராஜுதீன் அவர்களின் திருமணத்திற்கு அமான் உறுப்பினர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். “பார(க்)கல்லாஹு (ல)க்க வபார(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பைனகுமா ஃபீஹைர்” பொருள் : அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் அகத்திலும், புறத்திலும் பரக்கத் செய்வானாக! மேலும் உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்று சேர்ப்பானாக!! ஆமீன். நிறைந்த இதயத்தோடு அல்லாஹுக்காக துஆ செய்து வாழ்த்துகிறோம்.  

Continue Reading »

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 21-9-2014

Filed in வாழ்த்துச்செய்தி by on September 15, 2014 0 Comments
திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 21-9-2014

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம். அமானின் உளம் கனிந்த திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் அமான் உறுப்பினர் M.ஹாஜா கமாலுதீன் (பைத்துல்மால் உறுப்பினர் M.ஹாஜா ஹுஸைன் மற்றும் அமான் முன்னாள் செயலாளர் M.அமீருதீன் அவர்களின் சகோதரர்) அவர்களின் திருமணத்திற்கு அமான் உறுப்பினர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். “பார(க்)கல்லாஹு (ல)க்க வபார(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பைனகுமா ஃபீஹைர்” பொருள் : அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் அகத்திலும், புறத்திலும் பரக்கத் செய்வானாக! மேலும் உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்று சேர்ப்பானாக!! ஆமீன். நிறைந்த […]

Continue Reading »

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 31-08-2014

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 31-08-2014

بسم الله الرحمن الرحيم  அமானின் உளம் கனிந்த திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் Message from Janab.Abdul Nasar Dear Aman Members It gives me great pleasure to invite you all members of AMAN to my sister wedding to be held in Adiyakkamangalam on 31-08-2014 Insha Allah. Please join with us to celebrate the occasion and requesting to make dua for bride & groom. Thanks […]

Continue Reading »

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 17-8-2014

திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் 17-8-2014

அமானின் உளம் கனிந்த திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் “பார(க்)கல்லாஹு (ல)க்க வபார(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பைனகுமா ஃபீஹைர்” பொருள் : அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் அகத்திலும், புறத்திலும் பரக்கத் செய்வானாக! மேலும் உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்று சேர்ப்பானாக!! ஆமீன். Message from Jan ab. Abdul Bani Dear brothers, I Cordially invite all our AMAN members from UAE, Bahrain, Qatar and Saudi to join with me and pray on […]

Continue Reading »